9rRDb4SIsJdf0rZPZaOwfPFeFeIQ5CLqfD 2Ba35XExprYI13hLXJBvu7Ij4 I3BLQs0

Kitap Dostum

Free
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
0,00
Last version: 6.1.1

Türkiye’nin kita­ba dair her şeyi bu­la­bile­ceğin, ki­ta­plar hakkın­da pay­laşım ya­pa­bile­ceğin sosyal ağı Ki­tap Dos­tum…

Türkiye’nin kita­ba dair her şeyi bu­la­bile­ceğin, ki­ta­plar hakkın­da pay­laşım ya­pa­bile­ceğin sosyal ağı Ki­tap Dos­tum…

– Ki­tap Dos­tum uygu­la­masın­da kul­lanıcılar­la ücret­siz ki­tap takası ya­pa­bilme olanağı­na kavuşur­sun.
– Ki­tap dost­ları edinip, ki­tap odak­lı pay­laşım­lar ya­pa­bilirsin.
– An­lık mesajlaş­ma alanın­dan ki­tap dost­ların­la konuşa­bilir ve iletişim kura­bilirsin.
– Yayınev­leri ve yazarlar­la iletişime geçe­bilir, dur­madan büyüyen yayınevi ve yazar ağları­na katıla­bilirsin.
– Yeni yazarlar keşfede­bilir, pay­laşım­ların­la ken­di­ni tanıta­bilir, toplu­luk­lar oluş­tura­bilirsin.

KİTA­BA DAİR YÜZBİN­LERCE PAY­LAŞIM!

Ki­tap Dos­tum uygu­la­masın­da, diğer sosyal ağlar­da sunulan yazı, fo­toğraf ve video pay­laşımı olanaklarının yanı sıra ki­tap yo­ru­mu ve ki­tap alın­tısı da pay­laşa­bilir, ki­tap dost­ları­na öner­il­erde bu­lun­abilirsin.
Yapılmış yo­rum­ları ve alın­tıları görün­tüleye­bilir, ki­tap öner­i­leri al­a­bilirsin.
Yüz bin­lerce ki­tap verisi bu­ra­da seni bek­liy­or!

SAYISAL KÜTÜPHA­NENİ OLUŞ­TUR

“Kütüphanem” bölümünde ken­di sayısal kütüpha­neni oluş­tura­bilirsin.
Okuduğun, oku­mak iste­diğin veya takas et­mek iste­diğin ki­ta­pları, 300.000’i aşkın ki­tap verisi arasın­dan dil­ersen adını aratarak, dil­ersen barko­dunu oku­tarak kütüphanene ekleye­bilirsin.
Oku­mak iste­diğin ki­ta­plar­dan biri baş­ka bir kul­lanıcı tarafın­dan takas lis­te­sine ek­lendiğinde sana gele­cek bildirim sayesinde oku­mak iste­diğin ki­ta­plar sana ücret­siz sunula­cak­tır.
Ken­di kütüpha­nenin yanı sıra, baş­ka kul­lanıcıların sayısal kütüphaneleri­ni de geze­bilir, beğendiğin ki­ta­pların takas edilmesi­ni önere­bilirsin.
Kısacası, Ki­tap Dos­tum, sana Türkiye’nin en büyük sayısal kütüphanesi­ni sunar.

PRO­FİL­İ­Nİ OLUŞ­TUR

Ki­tap Dos­tum sana kişiselleştire­bile­ceğin bir pro­fil alanı sunar.
Yap­tığın takaslara ve pay­laşım­larının niteliğine göre rozet alırsın.
Yarat­a­cağın pro­fille ki­tap dünyasın­da­ki yeri­ni hemen al!

Kİ­TAP DÜNYASI­NA ERİŞ, KEŞFET!

Ki­tap Dos­tum’­da bu­lu­nan gelişmiş ara­ma mo­toru sana 300.000’i aşkın ki­tap verisi sunar.
Böylece yayınev­ler­ine, ki­ta­plara, yazarlara, etiketlere ve ki­tap dost­ları­na ko­lay­ca ulaşa­bilirsin.

Daha Fazla Göster Sakla
Android version
Android 5.0+
Son sürüm
6.1.1
Yayınlanma tarihi
29.04.2021
Buradan indirin
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamıştır

Yorum yazın
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
0,00
Benzer
UFekEvSjIBm6ltqU4GJH8xDSDPsRTpXHgV7QxVRnu0xPIjZVdie3hf2n8YVCZnsFJI0s0 Beelinguapp: Sesli kitaplarla dil öğrenin Free İspanyolca, İngilizce, Almanca ve daha fazlasını öğrenin!...
SzV8nCrZMx8Evc1OFZyAlL3DKiKPMXR7mFia7xR W ZrfWMyW 5dQ8RWaSF3 YKICjMs0 Lamelif Kuran ve Tecvid Eğitim Programı Free Kuran’ı Kerim’i oturduğunuz yerde ücretsiz olarak eğlenceli...
ZQdfbcStAblsh4Ohm5HmLeP WZrcb7jC8Bbs82mmnF5mO3xPEMZPtisp65Gnwr7aMs0 AÖF Çıkmış Sorular Denemeler – YENİ 2021 Free AÖF Çıkmış sorular. Uygulama görsel hafıza tekniklerini...
Djrm1xVwCxSG79z84pAjoMQLKnV6WusStADzEe8oYY YgGJI6Tx 2 W4QnYZ1GjYhoGLs0 Okuyan Balık Free Okuyan Balık’la hayal denizinde iyi yolcuklar… Kitap...
N7f7W40yzlI4BBpxDezU35umMAQ8 EGES7a MEsGqfsIDXMbG4cGifiUj7mCE0DCKxIs0 5. Sınıf Tüm Dersler Free 5. Sınıf Tüm Dersler uygulamamız içerisinde 1500’den...
ButNyLQ8tAcfr742Zg AripPt680DLzeHSbSJvjqsMJJk4MH XyKIbnCbowPClvJH4g0s0 Aydın Mobil Kütüphane Free Aydın Mobil Kütüphane Mobil cihazlardan ulaşabileceğiniz z-kitap...
JlZDDitLmRPVn6t0HSe0oYtCWVwfObYsd3UhcWJ4sQsNwaZyxi 7Jmk8KbtVP3cQ4ws0 Kpss 2021 Güncel Bilgiler Free * Ön Lisans kpss, Lisans Kpss ve...
4YhHoGYQLZ9t8FWthsKdzVHjXVVjeUoBmzBKcmYpzIYQqKdrynCJpgxFgDezy5czUkqSs0 Puan Soru Çözüm Free Puan Soru Çözüm Mobil Uygulaması
WAFbcCPSeWMdYww92cOkZQu74htQa 5cDyjy2XYA6FiLx9 ZEF7vBTcZybcJOiDZQss0 Diji Öğrenci Free Diji Öğrenci – Soru çözümlerini izlemek için.
CEBkL0RERYbuqwm8234QWWIxGFTqobk Bgv OlPBnSCEcOL0AbqPTUSZZaD42cLpHsIs0 LGS Puan Hesaplama 2021 Free Uygulama sayesinde internetinizden yemeden, internete gerek duymadan...
Ktj 3h1NiHC3ZdqQLIACDIdKlS1ybzT6IH1VjY90NLm2yw9Qc6DKI84eZGqr5up45xQs0 Test Çöz Free Tüm derslere ait en güncel konu kavrama...
KSa4MOt BwD6EXUhAyP A6t Gb59x3qFh9h DgxM71UYd ToFzmJdlWowQ8sm2PMDc8s0 Sınav Mobil Kütüphane Free Sınav Mobil Kütüphane Mobil cihazlardan ulaşabileceğiniz z-kitap...